NATEČAJI
 • urbanistično arhitekturni natečaj prenove bivše vojašnice v Ajdovščini – odkup
 • arhitekturni natečaj prenove Prešernove ulice v Radovljici – odkup
 • arhitekturni natečaj za dom ostarelih v Trebnjem - 2. nagrada
 • natečaj za cerkev sv. Trojice v Kočevski reki
 • urbanistično arhitekturni natečaj Srednje zdravstvene šole v Ljubljani
 • arhitekturni natečaj za trgovsko-poslovni objekt Šumi v Ljubljani
 • arhitekturni natečaj za stanovanjsko sosesko Koseški bajer
 • arhitekturno urbanistični natečaj za ureditev okolice Koseškega bajerja

STROKOVNE REFERENCE

SAMOSTOJNO STROKOVNO DELO

ARHITEKTONSKO NAČRTOVANJE IN NOTRANJA OPREMA
 • oprema počitniškega stanovanja v Ratečah – realizacija (2011)
 • oprema poslovnih prostorov podjetja Polimat v Ljubljani – realizacija(2011)
 • oprema več stanovanj in stanovanjskih hiš v Ljubljani in okolici – realizacije (2005 – 2010)
 • oprema dela poslovnih prostorov podjetja Pozavarovalnica Sava d.d. v Ljubljani – realizacija (2010)
 • arhitektonska ureditev in načrt opreme restavracije na Petkovškovem nabrežju v Ljubljani (soavtorstvo: Špela Prezelj in Mateja Clemente) – v izvedbi (2008 – 2010)
 • PZI za počitniško hišo in gradnjo prizidka k počitniški hiši na otoku Boa Vista, Cabo Verde in opreme objekta - realizacija (2010)
 • arhitektonska ureditev in načrt opreme lokala Garaža v Celju (soavtorstvo: Špela Prezelj in Mateja Clemente) – realizacija (2009)
 • PGD-PZI za gradnjo dvostanovanjske hiše v Vižinadi (2008)
 • oprema enodružinske hiše – ambasada republike Bolgarije v Ljubljani - realizacija (2008)
 • arhitektonska ureditev in načrt opreme trgovine s čevlji Barlič v Ljubljani (soavtorstvo: Špela Prezelj) – delna realizacija (2008)
 • načrt ureditve in opreme restavracije Bon appetit v Ljubljani (soavtorstvo: Špela Prezelj) – realizacija (2008)
 • idejna zasnova pozidave naselja 12 enodružinskih hiš Log pri Brezovici (soavtorstvo: Mateja Clemente), (2007)
 • projektna dokumentacija za enodružinsko hišo na Zbilju (2007)
 • arhitektonska ureditev in oprema trgovine s čevlji Monarda v Ljubljani (soavtorstvo: Špela Prezelj) – realizacija (2006)
 • PGD za obnovo apartmajske hiše v Vrboski, otok Hvar (2006)
 • oprema poslovnih prostorov podjetja Inkla v Moskvi – realizacija (2006)
 • idejni projekt za enodružinsko hišo v Puli (2006)
 • oprema poslovnih prostorov podjetja Dus krona na Štefanovi ulici v Ljubljani – realizacija (2006)
 • idejna zasnova za gradnjo apartmajskega objekta na otoku Boa Vista, Cabo Verde (2006)
 • PGD-PZI za gradnjo montažnega poslovno – turističnega objekta na otoku Boa Vista, Cabo Verde in oprema objekta – realizacija (2006)
 • izgradnja dveh objektov Ozke tipske hiše na Ježi v Ljubljani – realizacija (2005)
 • PGD za nadomestno gradnjo stanovanjsko poslovnega objekta in obnovo stanovanjskega objekta v Trnovem, Ljubljana (2004)

STROKOVNO DELO V OKVIRU PODJETJA LUZ d.d.

LOKACIJSKE DOKUMENTACIJE OZ. URBANISTIČNI DEL PROJEKTA
 • 150 lokacijskih dokumentacij za različne objekte
ARHITEKTONSKO IN URBANISTIČNO NAČRTOVANJE
 • PGD – PZI (nostrifikacija) za gradnjo parkirne hiše ob trgovskem centru Citypark v Ljubljani (2003)
 • variantne rešitve zazidave območja VS X/X Brdo (2003)
 • variantne rešitve zazidave območja BS 7/4 Podgoriška gmajna (2002)
 • urbanistična zasnova umestitve dveh enodružinskih hiš in dveh dvojčkov na Ježi v Ljubljani – realizacija (2005)
 • projekt Atipska hiša – avtor enega objekta – tip Ozka
 • PGD – PZI za izvedbo dveh mansardnih stanovanj v Ljubljani – realizacija (2003)
 • prostorska zasnova rabe površin dela območja morfološke enote 5E/1 v območju urejanja ŠS 2/2 – 2 – Korotansko naselje (2003)
 • urbanistična zasnova, PGD-PZI za gradnjo stanovanjskih dvojčkov in trojčkov v Bizoviku – realizacija (2002 - 2005)
 • idejni projekt za gradnjo večstanovanjskih objektov ob Tacenski cesti (2000)
 • PGD-PZI za popotresno obnovo v Posočju – 3 stanovanjske hiše (Državna tehnična pisarna, Bovec- Kobarid, 1999)
 • PGD-PZI za gradnjo poslovno trgovskega centra v Grosuplju (1998)

SAMOSTOJNO STROKOVNO DELO IN STROKOVNO DELO V OKVIRU PROJEKTANTSKE SKUPINE NYX (Peter Pahor, Tomaž Smeh, Dunja Šutanovac)

ARHITEKTONSKO NAČRTOVANJE
 • idejna zasnova avtosalona Ford v Ljubljani (1998)
 • oprema trgovine z obutvijo Clann na Trubarjevi ul. v Ljubljani in v Krškem – realizacija (1994)
 • oprema trgovine z otroškim programom v Murgle centru v Ljubljani – realizacija (1994)
 • PGD-PZI za enodružinsko hišo v Vodicah – realizacija (1995), enodružinsko hišo v Slapah pri Ljubljani – realizacija (1996), mansardno stanovanje v Slapah pri Ljubljani – realizacija (1996), za mansardno stanovanje v Ljubljani – realizacija (1997)
 • idejni projekt razširitve osnovne šole v Selnici ob Dravi (1995)
 • predelava gospodarskega poslopja v enodružinsko hišo v Skriljah nad Dobravljami – realizacija (1995)
 • idejni projekt poslovne stavbe Seaway - J&J design na Bledu – realizacija (1995)
 • idejni projekt trgovsko - poslovne stavbe v Polhovem Gradcu (1995)